Se alla

Liberalerna: Ostkustbanan färdig senast 2035

Tisdag 6 september 2022

Den snabba etableringen av industrier i Norrland från batterifabriker till serverhallar kräver väl fungerande person- och godstransporter av hög kvalitet. En fullt utbyggd Ostkustbana med dubbelspår skulle göra järnvägstrafiken mellan Norrland och södra Sverige mer attraktiv och leda till ökade godsvolymer på järnväg. Därför presenterar Liberalerna ett nytt vallöfte idag:

· Nya ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand ska byggas ut med dubbelspår senast 2035

Nya ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. En upprustning av Ostkustbanan

Liberalerna: Ostkustbanan färdig senast 2035