Se alla

Liberalerna: Oroende ohälsotal bland personer med funktionsnedsättning

Torsdag 28 mars 2019

Personer med funktionsnedsättning mår betydligt sämre än övriga befolkningen, visar en ny rapport från Myndigheten för Delaktighet. Nästan varannan man och var tredje kvinna med funktionsnedsättning upplever sig ha ett dåligt allmänt hälsotillstånd.

”Detta är nedslående läsning. Rapporten är i princip en upprepning från 2017, och regeringen har inte någon tydlig plan för hur problemen ska lösas. Nu måste flera aktörer samverka: skolan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna måste alla ta sitt ansvar, men ytterst ligger det det givetvis på regeringen.”, säger Lina Nordquist,

Liberalerna: Oroende ohälsotal bland personer med funktionsnedsättning