Se alla

Liberalerna KU-anmäler Lena Hallengren

Måndag 21 december 2020

Det är av yttersta vikt att lärdomarna av coronapandemin tas tillvara brett. Eftersom en mycket stor del av ansvaret vilar hos regeringen behöver granskningen göras under former som säkerställer oberoende och integritet. Därför tillsattes Coronakommissionen den 30 juni 2020.

De uppgifter som framkommit om presskonferensen ger anledning att ställa frågan om regeringen använt sin maktställning på ett sätt som inte respekterar kommissionens oberoende ställning.

För det första handlar det om uppgifterna om att företrädare för Socialdepartementet i förväg försökte få fram uppgifter om

Liberalerna KU-anmäler Lena Hallengren