Se alla

Liberalerna har fått igenom krav på nordisk samarbete mot hedersförtryck

Torsdag 31 oktober 2019

Efter medlemsförslag från Liberalernas riksdagsledamöter Arman Teimouri och Juno Blom har Nordiska rådet beslutat om att fördjupa samarbetet vad gäller hedersrelaterat våld och förtryck.

Förslaget innebär att de nordiska regeringarna ska samarbeta närmare inom forskningen, rättsväsendet och myndigheter som arbetar med hederspreventivt arbete. De ska också identifiera hur de nordiska länderna arbetar generellt, men även specifikt, när det gäller barnäktenskap och könsstympning samt dra lärdomar mellan de nordiska länderna kopplat till rättsväsendets arbete.

– Det är en stor framgång

Liberalerna har fått igenom krav på nordisk samarbete mot hedersförtryck