Se alla

Liberalerna: Halvera otryggheten i skolan

Lördag 3 september 2022

Sedan 2014 har otryggheten i skolan ökat med över 30 procent enligt Skolinspektionens årliga mätningar. Var sjätte elev i årskurs nio uppger nu att de känner sig otrygga i skolan. Förutom den direkta otrygghet som våld, mobbning och oordning ger upphov till finns också en direkt koppling mellan elevers utsatthet och deras skolresultat: mer mobbning och otrygghet i skolan ger mindre kunskaper. Trots allvaret har regeringen vid upprepade tillfällen ignorerat riksdagens krav på att tidigare och tydligare agera för att komma tillrätta med oordning och otrygghet. Nu behövs det en liberal och

Liberalerna: Halvera otryggheten i skolan