Se alla

Liberalerna: Elever måste få mer tid i skolan

Tisdag 3 augusti 2021

Under pandemin har flera brister i skolsystemet blivit smärtsamt tydliga. Liberalerna menar dock att skolans svagheter må förvisso har blivit än mer tydliga under krisen — men de är långt ifrån nya eller tidigare okända. Långt före krisen hade skolan problem med allt ifrån låga kunskapsresultat till hög frånvaro. Bristen på tydlig lärarledd undervisning och avsaknaden av läromedel är inte heller något nytt. Men för många har pandemin och övergången till distansundervisning gjort skolans brister än mer tydliga. Det blev smärtsamt tydligt för många att en lärare inte går att ersätta med en

Liberalerna: Elever måste få mer tid i skolan