Se alla

Liberalerna: Beredskapspolisen ska kunna användas i fredstid

Tisdag 16 januari 2018

Den nya beredskapspolisen som ska inrättas ska även kunna användas i fredstid vid större påfrestningar. Det föreslår Liberalerna idag vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen.
Sverige har för få poliser. Det leder till att tryggheten, rättvisan och friheten försämras och tilltron till rättsstaten minskar. Det krävs omfattande satsningar för att utöka antalet poliser och göra yrket mer attraktivt. Men Polisen bör även stärkas genom att beredskapspolisen som ska inrättas även ska kunna användas i fredstid.

Försvarsberedningen föreslår i enighet att den svenska beredskapspolisen ska

Liberalerna: Beredskapspolisen ska kunna användas i fredstid