Se alla

Liberalerna begär en särskild debatt i Riksdagen om behandling av personer med funktionsnedsättningar och som bor och vårdas inom ramen för LSS

Fredag 23 oktober 2020

Den senaste tiden har ett antal allvarliga fall av missriktad vård på gränsen till övergrepp mot unga  personer med funktionsnedsättning uppmärksammats i media. Mot bakgrund av de uppkomna missförhållandena på LSS-boenden begär Liberalernas riksdagsgrupp en särskild debatt i kammaren så att alla riksdagspartier ska kunna redovisa vad de är beredda att göra för att motverka brister i omvårdnad, omsorg eller rena övergrepp mot personer med funktionsnedsättningar som bor på LSS-boenden.Vårdpersonal och kommunala tjänstemän har i uppgift att värna om personer med funktionsnedsättningar och har

Liberalerna begär en särskild debatt i Riksdagen om behandling av personer med funktionsnedsättningar och som bor och vårdas inom ramen för LSS