Se alla

Liberalerna: Åtgärdsplan för sänkta elpriser nu – och i framtiden

Tisdag 14 december 2021

Elpriset skenar. På kort tid har priset stigit med mer än 1000 % jämfört med det vanliga. För en vanlig familj som ska få ihop räkningarna i slutet på månaden kan det få stora konsekvenser. För sydsvenska företag och industrier kan det handla om att man inte vågar bygga ut och nyanställa.

För bara två år sedan var situationen helt annorlunda. Men regeringen har konsekvent motarbetat en långsiktigt hållbar energimix för Sverige där alla fossilfria energislag inkluderas. Detta ledde till att reaktorn Ringhals 2 stängde på nyårsafton 2019. I ett slag delades elsystemet upp och den södra

Liberalerna: Åtgärdsplan för sänkta elpriser nu – och i framtiden