Se alla

Liberalerna: Arbetslinjen kräver kraftfulla skattesänkningar

Tisdag 20 juli 2021

Idag är det alldeles för svårt att komma in på svensk arbetsmarknad, särskilt för nyanlända, funktionsnedsatta och ungdomar. Antalet långtidsarbetslösa i Sverige riskerar att nå över 200 000 personer. Liberalerna presenterar därför flera viktiga och nya förslag för att bryta långtidsarbetslösheten och få fler i arbete. Att kunna försörja sig själv är vägen till ett självständigt liv. Därför föreslår Liberalerna:

· Sänkt skatt ner till nordisk nivå
· Ny yrkesskola – betygslösa ska få utbildning i bristyrken.
· Inför ett bidragstak

– Svensk arbetsmarknad är i en nedåtgående

Liberalerna: Arbetslinjen kräver kraftfulla skattesänkningar