Se alla

Liberalerna: 2 procent av BNP till försvaret till 2026

Måndag 9 januari 2017

Säkerhetsläget i Sverige har försämrats avsevärt de senaste åren. Sedan Ryssland invaderade och annekterade Krim har läget förvärrats. Rysslands upprustning fortgår, försvarsutgifternas andel av BNP har ökat från 3,6 procent 2005 till 5,4 procent 2015.

Utvecklingen är oroväckande. Flera länder i Europa inser allvaret och närmar sig nu NATO:s mål om 2 procent av BNP. Det svenska försvarets nedrustning har pågått länge och det kommer att ta tid att rusta upp. Men upprustningen måste påbörjas omedelbart och med ett långsiktigt perspektiv att bygga upp ett starkt svenskt försvar som

Liberalerna: 2 procent av BNP till försvaret till 2026