Se alla

Lex Lilla hjärtat – Utredningsuppdrag från riksdagen för att stärka principen om barnets bästa

Tisdag 22 juni 2021

Riksdagens socialutskott har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att se över hur principen ”om barnets bästa” kan stärkas i samband med bedömning av om tvångsvård enligt LVU ska upphöra. Utredaren ska lämna sitt lagförslag senast den 1 mars 2022.

Enligt riksdagens socialutskott är de förslag som regeringens utredning (Ds 2021:7) lagt fram inte tillräckliga för att ge placerade barn erforderligt stöd och den trygghet som är förenlig med principen om barnets bästa.

För att tryggheten för barn som placeras i tidig ålder eller under en lång tid ska kunna stärkas, ger Riksdagens

Lex Lilla hjärtat – Utredningsuppdrag från riksdagen för att stärka principen om barnets bästa