Se alla

Lars Tysklind från Strömstad är utsedd till särskild utredare för att se över artskyddsförordningen

Onsdag 27 maj 2020

Regeringen har utsett Lars Tysklind till särskild utredare för att se över artskyddsförordningen med syftet att säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter. Nuvarande artskydd har kritiserats för att vara ineffektivt och rättsosäkert. Bland annat har rättsfall om artskydd i skogsbruket skapat osäkerhet.

– Det behövs ett regelverk präglat av tydlighet och förutsägbarhet. Det kommer bli en utmaning att ta fram förslag med balans mellan olika intressen med bred acceptans, säger Lars Tysklind

Lars Tysklind från Strömstad är utsedd till särskild utredare för att se över artskyddsförordningen