Se alla

Lägre flyttskatt för högre rörlighet

Söndag 5 juli 2015

Liberalerna föreslår som en del i en kommande ny bostadspolitisk agenda två reformer för att öka rörligheten på den svenska bostadsmarknaden. 

1.    Avskaffat tak för uppskovsbelopp

Liberalerna föreslår att taket för uppskov avskaffas. Det innebär att inbetalningen av reavinstskatten för de allra flesta kommer att kunna skjutas på framtiden och inte påverka möjligheten att köpa en ny bostad. Samtidigt som fastighetsskatten avskaffades infördes ett uppskovstak för reavinster i samband med fastighetsförsäljning. Taket innebär idag att vinster över 1 450 000 kronor direkt måste tas upp
Source: Pressmeddelanden