Se alla

L: Sverige behöver fler specialistssjuksköterskor

Fredag 2 november 2018

Igår presenterades utredningen Framtidens specialistsjuksköterska. (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/11/sou-201877/) Trots Social­styrelsen tidigare konstaterande om att ”de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig är svaga”, innehåller utredningen tyvärr inga förslag om avlönad specialisering.
– Sverige behöver en nationell modell för rimliga villkor för att utbilda sig till specialistsjuksköterska, säger Anna Starbrink. Det är inte underligt att människor med studielån, amorteringskrav och småbarn drar sig för att gå

L: Sverige behöver fler specialistssjuksköterskor