Se alla

L: Satsning på 1 000 fler speciallärare för mer kunskap och studiero i skolan

Tisdag 5 juli 2022

Andelen elever som går i åtgärdsprogram, får enskilt stöd eller undervisning i särskild undervisningsgrupp har blivit markant mindre sedan Socialdemokraterna tog över Utbildningsdepartementet. Tydligast har tappet varit i de lägre årskurserna där vi vet att särskilda insatser gör som störst nytta. Exempelvis i årskurs 1 har andelen elever som går i särskilda undervisningsgrupper minskat med 70 procent jämfört med läsåret 2013–14. 

Nu vill vi gå vidare och förbättra den svenska skolan genom att anställa fler speciallärare. Liberalerna föreslår därför en permanent satsning som under nästa

L: Satsning på 1 000 fler speciallärare för mer kunskap och studiero i skolan