Se alla

L: Sänk skatten i Norrland med 5000 kronor per hushåll

Måndag 29 augusti 2022

Sverige går mot lågkonjunktur. Och det med rekordhöga kommunalskatter och allt större skillnader i skatt mellan kommuner i olika delar av Sverige.

De fem norrlandslänen tillhör alla de sex län med högst genomsnittlig kommunalskatt i Sverige – de tio kommuner med högst skatt i Sverige ligger alla i Norrland. Lägst skatt finns i stället i runt Stockholm och andra storstäder då kommunerna med låg skatt har ofta fördelen av att ligga i eller nära storstadsområden där man kan ha nytta av andra kommuners utbud.

I ett läge när människor är oroliga för sin ekonomi med kommande lågkonjunktur,

L: Sänk skatten i Norrland med 5000 kronor per hushåll