Se alla

L: Regeringens budget ett dråpslag mot skolan

Måndag 20 september 2021

Den budget som Magdalena Andersson i dag presenterar är en budget som inte tar itu med problemen i skolan, kriminaliteten och klimatet.

Svensk skola befinner sig i fritt fall, med ett enormt kunskapstapp till följd av nedstängningen under pandemin, en akut lärarbrist och låga kunskapsresultat. Mer än var tionde elev går ur grundskolan utan gymnasiebehörighet. I det läget väljer Socialdemokraterna och Miljöpartiet att lägga fram en budget som snålar på skolan: Satsningarna på skolan motsvarar knappt 2 procent av reformutrymmet på 74 miljarder kronor, och var tredje krona som regeringen nu

L: Regeringens budget ett dråpslag mot skolan