Se alla

L: Möjliggör för kärnkraftverk på fler platser

Onsdag 29 juni 2022

Elproduktionen behöver fördubblas i Sverige innan 2040 om vi ska kunna genomföra klimatomställningen. För att det ska lyckas kommer kärnkraften spela en central roll tillsammans med sol- och vindkraft. Men idag är de politiska hinderna för byggandet av ny kärnkraft höga, detta vill Liberalerna ändra på och möjliggöra för nya små modulära kärnkraftverk.

Idag föreslår Liberalerna:

1. En lagändring som möjliggör byggandet av ny kärnkraft på fler platser
2. Ta bort begränsningen om tio kärnkraftsreaktorer i kommersiell drift
3. 14 platser i Sverige för var byggandet av ny kärnkraft

L: Möjliggör för kärnkraftverk på fler platser