Se alla

L: Lagstifta om enhetliga elpriser i Sverige

Fredag 12 augusti 2022

Sverige har en elkris. Dagens elpriser är orättvisa med omotiverade skillnader mellan norra och södra Sverige. Sverige behöver rättvisa elpriser. Liberalerna kräver därför en lagändring och föreslår idag två nya förslag. Vi vill att det skrivs in i ellagen att Svenska Kraftnät ska bygga, driva och underhålla transmissionsnätet så att hela Sverige får samma elpris. Så är det i Finland.

Liberalerna föreslår:

· Lagstifta om enhetliga priser i Sverige.
· Utöka nedsättningen av elskatten (som finns norr) till de drabbade områdena i södra Sverige.
· Sänk under 2023 elmomsen från 25

L: Lagstifta om enhetliga elpriser i Sverige