Se alla

L: Ingen ska behöva dö ensam

Fredag 1 juni 2018

Den ofrivilliga ensamheten är ett stort problem i samhället och för människors hälsa. Liberalerna presenterar idag förslag på hur social isolering kan motverkas, genom bl.a. bostäder, digitalisering, ideella krafter – och en lagändring för att ingen ska behöva dö ensam.

– Ofrivillig ensamhet kan vara en plåga. I Sverige har vi flest ensamhushåll i världen, och många inte minst äldre plågas av social isolering – som inte bara är psykiskt påfrestande utan kan ge stora fysiska hälsoproblem och leda till förtida död. Vi föreslår nu reformer för att bryta den ofrivilliga ensamheten, säger

L: Ingen ska behöva dö ensam