Se alla

Kommentar av Mats Persson (L) med anledning av Ericssons varsel

Tisdag 4 oktober 2016

Nedan finns en kommentar av Liberalernas ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson med anledning av Ericssons varsel av 3000 tjänster.

–Det är ett oerhört tråkigt besked för svensk industri och mina tankar går till de anställda och deras familjer. Den globala konkurrensen hårdnar och det visar vikten av konkurrenskraftiga företagsvillkor. Vi behöver nu vidta flera åtgärder från politikens håll. Det krävs åtgärder för att stötta de arbetslösa och de orter som nu kommer möta en stor arbetslöshet och det krävs en politik för att göra Sverige till ett mer konkurrenskraftigt land. I ett

Kommentar av Mats Persson (L) med anledning av Ericssons varsel