Se alla

Karlsbro (L) och baltiska parlamentariker: “EU måste stoppa Putins skuggflotta”

Måndag 13 maj 2024

Karin Karlsbro skriver tillsammans med baltiska parlamentariker i en gemensam artikel i SvD (https://www.svd.se/a/EyWzbG/karin-karlsbro-l-med-flera-eu-maste-stoppa-putins-skuggflotta) idag. 

“Havet och våra kuster står inför en annalkande miljökatastrof så länge Putins skuggflotta av gamla oförsäkrade oljetankers får fortsätta transportera rysk olja genom Östersjön. Nu kommer dessutom rapporter om att fartygen bär utrustning som kan användas för spioneri. Förslagen i det 14:e sanktionspaketet är ett steg på vägen, men mer behöver göras. 

Vi kräver att EU agerar kraftfullt och snabbt

Karlsbro (L) och baltiska parlamentariker: “EU måste stoppa Putins skuggflotta”