Se alla

Karlsbro (L): Ja till nya regler för Europas luftkvalitet – “Seger för vetenskapen”

Onsdag 13 september 2023

Europaparlamentet har nu röstat ja till översynen av EUs regler för luftkvalitet, Revision of the Ambient Air Quality Directives (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)734679) som Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro varit den liberala partigruppens förhandlare för.  

Förslaget är en del av EU:s “Green Deal”, planen som ska göra EU klimatneutralt och fritt från föroreningar till 2050. Ren luft är avgörande för människors hälsa och för våra ekosystem. Enbart luftföroreningar orsakar nästan 300 000 förtida dödsfall i EU varje år och luftkvaliteten

Karlsbro (L): Ja till nya regler för Europas luftkvalitet – “Seger för vetenskapen”