Se alla

Juno Blom (L): Hjälp våldsutsatta kvinnor med boende

Onsdag 9 juni 2021

Liberalerna har säkerställt ökade medel för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, mäns våld mot kvinnor och unga killars våld mot unga tjejer. Nu presenteras en viktig satsning för att öka tryggheten för kvinnor och barn som utsätts för våld.

Regeringen ger nu därför Länsstyrelserna i uppdrag att kartlägga kommuners insatser för att hjälpa våldsutsatta personer, med eller utan barn, att ordna stadigvarande boende efter vistelse i skyddat boende eller annat tillfälligt boende. Länsstyrelserna får använda 8 miljoner kronor under 2021 för uppdraget.

I största möjliga mån ska det

Juno Blom (L): Hjälp våldsutsatta kvinnor med boende