Se alla

Johan Pehrson (L): Regeringens förslag mot angrepp på blåljuspersonal otillräckligt

Fredag 5 april 2019

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss för att bekämpa angrepp mot blåljuspersonal. Under förra mandatperioden har Liberalerna drivit på för en skärpt lagstiftning. Liberalernas rättspolitiska talesperson Johan Pehrson anser att dagens förslag för regeringen kommer för sent och innehåller inte tillräckliga åtgärder för att lösa problemen.

– Liberalerna har drivit igenom ett flertal tillkännagivanden till regeringen att skärpa lagstiftningen för attacker mot blåljuspersonal. Det är inte pojkstreck när poliser utsätts för stenkastning. Det är grova attacker som hotar

Johan Pehrson (L): Regeringens förslag mot angrepp på blåljuspersonal otillräckligt