Se alla

Jan Björklund (FP): Fri hyressättning i nyproduktion

Söndag 23 augusti 2015

Liberalerna liberalerna presenterar idag en bostadspolitisk reformagenda. Målet är att minska bostadsbristen genom att öka både nybyggnationen och rörlighet på bostadsmarknaden. Bland de tolv reformerna finns förslag om fri hyressättning i nyproduktion, lägre flyttskatt och ett decentraliserat strandskydd. Förslagen kommer att behandlas på Liberalerna liberalernas landsmöte i november

– Den svenska bostadsmarknaden lider brist på både bostäder och marknad. Det måste vi ändra på så fler får sin första egna husnyckel, säger Jan Björklund i samband med sitt sommartal i Göteborg.
Source: Pressmeddelanden