Se alla

Gulan Avci (L): En modernare och flexiblare arbetsmarknad öppen för fler

Torsdag 25 april 2019

En moderniserad och flexiblare arbetsmarknad är en hörnsten i hela Januariavtalet. Idag har ytterligare steg tagits mot en bättre fungerande arbetsmarknad men det är nu upp till parterna att också ta sitt ansvar.

Liberalerna har länge drivit på för en moderniserad arbetsmarknad. Det behövs för att företagen ska kunna anställa fler och kunna behålla rätt kompetens och för att fler, även de med svag ställning på arbetsmarknaden, faktiskt ska få jobb.
– Vi vill att fler ska få ett jobb och ökad frihet, även de som idag står utanför arbetsmarknaden vilket ofta handlar om utrikes födda,

Gulan Avci (L): En modernare och flexiblare arbetsmarknad öppen för fler