Se alla

Gellerman (L): Trafikverket tappar målfokus på resenärerna

Torsdag 11 mars 2021

Idag genomfördes en offentlig utfrågning i Riksdagen under rubriken ”En punktlig järnväg med resenärerna i fokus” baserat på Trafikutskottets uppföljningsrapport ”Punktlighet för persontrafik på järnväg”. Utfrågningen direktsändes via SVT Forum.

Punktlighet är resenärers viktigaste motiv till om de ska välja tåget. Rapporten pekar på att det finns goda exempel där punktligheten förbättrats avsevärt genom systematiskt arbete och samarbete. Rapporten tar samtidigt upp förändringen av målet för punktlighet: att inställda tåg inte längre ska räknas in i målet att 95% av tågen ska vara högst

Gellerman (L): Trafikverket tappar målfokus på resenärerna