Se alla

Erik Ullenhag (FP): Amorteringskrav behövs

Måndag 17 augusti 2015

Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, kommenterar Riksbanken, Riksgälden och Finansinspektionens artikel på DN Debatt. 

– Det är viktigt att snabbt få på plats ett amorteringskrav. Det har hela tiden varit min utgångspunkt i de pågående samtalen med regeringen.

– Hushållens skuldsättning är oroväckande hög och har ökat i allt för hög takt. Mot den bakgrunden behöver vi hitta åtgärder för att få till stånd en amorteringskultur.

– Vi bör se över möjligheten att undanta nyproduktion från amorteringskravet. Åtgärder som kan leda till ett minskat bostadsbyggande
Source: Pressmeddelanden