Se alla

Bengt Eliasson (L) KU-anmäler Åsa Regnér för LSS-krisen

Torsdag 19 oktober 2017

Bengt Eliasson, riksdagsledamot för Liberalerna, har idag lämnat in en KU-anmälan för att pröva om statsrådet Åsa Regnér på ett otillåtet sätt begränsat tillgången till assistans genom att påverka Försäkringskassans myndighetsutövning.

– Det är med bestörtning som vi sett hur assistansen dras in, säger Bengt Eliasson. Jag har mött förtvivlade föräldrar som undrar hur det ska gå för deras barn. Regleringsbrevet som Försäkringskassan fick 2016, där Åsa Regnér beordrade myndigheten att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar, har spelat en avgörande roll för den kris vi nu ser.

Bengt Eliasson (L) KU-anmäler Åsa Regnér för LSS-krisen