Se alla

Bengt Eliasson (L): Ändrade LSS-direktiv räcker inte och kommer för sent

Onsdag 21 december 2016

Idag har regeringen meddelat att de kommer att ändra direktivet till Försäkringskassan som inneburit att man ska arbeta med att ”bryta utvecklingen” av antalet assistanstimmar. Liberalernas funktionshinderpolitiska talesperson Bengt Eliasson är positiv till förändringen, men är oroad att ändringen inte räcker och att den kommer för sent.

– Det är bra att regeringen ger Försäkringskassan i uppdrag att ta fram analyser och fakta som kan ligga till grund för välgrundade beslut i framtiden, men de som drabbats hårt i år ges ingen hjälp. Det handlar fortfarande om att det skall sparas, även

Bengt Eliasson (L): Ändrade LSS-direktiv räcker inte och kommer för sent