Se alla
toppbild

Partiråd 2021

Ny start för Sverige

Söndagen den 28 mars kl 10:00- 17:00.

Liberalerna har tidigare enats om att ett vägval om hur partiet ställer sig i regeringsfrågan ska meddelas i god tid innan valet 2022. I december startade partiledare Nyamko Sabuni samtal om hur Liberalerna bäst möter de samhällsutmaningar Sverige står inför och hur partiet ska formeras inför valet 2022. Dialogen har pågått i partiledning, partistyrelse, riksdagsgrupp, förbundsordförande och med förbund ute i landet. Söndagen den 28 mars är det dags för ett digitalt partiråd för att behandla frågan om Ny start för Sverige.

Partiråd är Liberalernas näst högsta beslutande organ och ska hållas varje år då det inte hålls landsmöte som är vårt högsta organ. Partirådet består av partistyrelsen och 65 ombud utsedda av förbunden samt två ombud för Liberala Ungdomsförbundet, varav ett ska tillhöra nätverket Liberala studenter, och ett ombud för Liberala kvinnor.

Särskild praktisk information har skickats till berörda ombud och partirådsdeltagare.

Ombudsfördelning till Liberalernas partiråd 28 mars 2021. 

Till följd av coronapandemin sker partirådet digitalt men kommer gå att följa på Liberalernas Facebook-sida. 

Här finns Nyamko Sabunis inledningstal i sin helhet.

Förslag till program

10.00 Partirådets öppnande. Konstituerande punkter
Debatt om ställningstagande i regeringsfrågan
Lunchpaus ca 12.00–13.00.
16.00 Beslut om ställningstagande i regeringsfrågan
16.50 Eventuella ärenden som hänskjutits till partirådet av föregående landsmöte
17.00 Partirådets avslutande

Av förslaget till förhandlingsordning framgår att fast debattid tillämpas. Debatten avslutas senast klockan
16.00 även om alla som anmält sig på talarlistan inte fått utrymme att yttra sig. Om talarlistan är tom före
klockan 16.00 går partirådet direkt till beslut.