Fredag 28 juni håller Liberalerna extra landsmöte för att välja ny partiledare.

Praktiskt och priser

Förhandlingarna inleds kl 13.00 och avslutas senast kl 17-00.
Lättare lunch serveras från klockan 12.00.

Resor: I konferensavgiften ingår reseersättning för ombud enligt Liberalernas reseregler.
Pris för ombud: 1000 kr och vid avbokning går det inte att få pengarna tillbaka.
Pris för övriga deltagare: 500 kr och vid avbokning går det inte att få pengarna tillbaka.

Vill du vara på plats?

Alla medlemmar i Liberalerna har närvarorätt vid landsmöte. Endast ombud och de tjänstgörande ombudsersättare har rösträtt. Media är välkomna. Alla besökare måste anmäla sig i förväg:

Ombud, partistyrelse och personal

Besökare

Media

Utfrågningar av partiledarkandidater

Den 28 juni väljer Liberalernas landsmöte ny partiledare. Inför valet arrangerar valberedningen utfrågningar med kandidaterna på fyra olika orter:

Minst en av utfrågningarna kommer också att sändas via Liberalernas Facebooksida. Mer information kommer om lokal och praktiska detaljer. Partiledarkandidaterna kommer att presenteras efter 26 maj.

Anmälan för media

Så väljs den nya partiledaren

Liberalerna ska välja ny partiledare efter Jan Björklund. Det kommer vi att göra i en öppen process som går till så här:

  • Sondering t.o.m 15 april. Valberedningen uppmanar förbunden att inkomma till valberedningen med flera tänkbara namn.
  • Utfrågningar 31 maj–10 juni. Efter den 26 maj presenterar valberedningen de kandidater som har bredast stöd. Dessa erbjuds att delta på utfrågningar som valberedningen anordnar runt om i landet. Se nedan.
  • Nomineringar 10–18 juni. Varje förbund lämnar senast 18 juni in förbundets partiledarnominering till valberedningen.
  • Extra landsmöte 28 juni. Ny partiledare väljs av ombuden på landsmötet.