Se alla

Webb-tv från 2015 års landsmöte

Söndag 22 november 2015

Förhandlingspass 16

Förhandlingspass 15

Förhandlingspass 14

Förhandlingspass 13

Förhandlingspass 12

Förhandlingspass 11

Förhandlingspass 10

Förhandlingspass 9

Jämställdhet

Förhandlingspass 8

Socialpolitik och social välfärd

Förhandlingspass 7

J. Migration och integration

Förhandlingspass 6

M. Äldrepolitik

Förhandlingspass 5

N. Miljö, klimat, energi och jordbruk 

Nominering av partistyrelse

Förhandlinspass 4

F. Bostäder och sammhällsbyggnad

Återval av Jan Björklund som partiledare

Förhandlingspass 3

D. Utbildning och kultur

 

Förhandlingspass 2

G. Ekonomi, skatter och arbetsmarknad

Jan Björklunds öppningstal på 2015 års Landsmöte