Se alla

Webb-tv från 2015 års landsmöte

Söndag 22 november 2015

Förhandlingspass 16

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Uy0pRz9cGn8?rel=0&showinfo=0

Förhandlingspass 15

Förhandlingspass 14

https://www.youtube-nocookie.com/embed/ssWLKvcQiG8?rel=0&showinfo=0

Förhandlingspass 13

Förhandlingspass 12

https://www.youtube-nocookie.com/embed/h-N5ipckJ6s?rel=0&showinfo=0

Förhandlingspass 11

Förhandlingspass 10

https://www.youtube-nocookie.com/embed/LruEPW7zPHQ?rel=0&showinfo=0

Förhandlingspass 9

Jämställdhet

Förhandlingspass 8

Socialpolitik och social välfärd
https://www.youtube-nocookie.com/embed/_9sBYbPGbwE?rel=0&showinfo=0

Förhandlingspass 7

J. Migration och integration

Förhandlingspass 6

M. Äldrepolitik

https://www.youtube-nocookie.com/embed/DCPLfsTg1_E?rel=0&showinfo=0

Förhandlingspass 5

N. Miljö, klimat, energi och jordbruk 

Nominering av partistyrelse

Förhandlinspass 4

F. Bostäder och sammhällsbyggnad

Återval av Jan Björklund som partiledare
https://www.youtube-nocookie.com/embed/dYlz0PrUPGY?rel=0&showinfo=0

Förhandlingspass 3

D. Utbildning och kultur

 

Förhandlingspass 2

G. Ekonomi, skatter och arbetsmarknad

https://www.youtube-nocookie.com/embed/KVIcsRiM5tg?rel=0&showinfo=0

Jan Björklunds öppningstal på 2015 års Landsmöte