Se alla

Sveriges samhällsbyggare ska vara trygga på jobbet

Tisdag 2 januari 2024

Antalet dödsolyckor på svenska arbetsplatser har ökat de senaste åren och under 2023 har fler omkommit i arbetsmiljöolyckor än under något annat år under det senaste årtiondet. 

Ingen ska behöva dö på sitt arbete och ingen ska behöva dö på grund av sitt arbete. Samhällsbyggarna som varje dag bidrar till vår gemensamma välfärd och vårt välstånd ska vara trygga på jobbet. 

Därför agerar regeringen mot de dödliga arbetsplatsolyckorna. Arbetsmiljöverket ska genomföra fler oanmälda och fysiska inspektioner på arbetsplatser och sedan tidigare har regeringen tilldelat Arbetsmiljöverket ökat anslag för att kunna stärka tillsynsarbetet. 

Det skriver Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, och
Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister på SvD Debatt. Läs gärna hela artikeln här.