Se alla

Med mer ordning i skolsystemet lägger vi grunden för en mer likvärdig skola i hela landet

Tisdag 16 januari 2024

Idag kallade Liberalerna till en särskild debatt med anledning av kunskapskollapsen i den senaste Pisa-undersökningen. Aldrig tidigare har Sverige tappat så tydligt i en kunskapsmätning. För att återupprätta kunskapsskolan och se till att alla barn går ut grundskolan med fullständiga betyg måste vi återvända till grunderna. Vi behöver återupprätta en stark bas med fokus på faktakunskaper och färdigheter som att läsa, skriva och räkna. För att detta ska ske lyfter vi tre särskilt viktiga områden. 

För det första måste vi få ordning på den växande otryggheten och minskande studieron. Det ska vara klarlagt att i skolan är det lärarna som bestämmer – inte föräldrar eller elever. Det ska vara tydligt att mordhot och mobbning inte accepteras och det ska vara en självklarhet för lärare att agera utan rädsla för att bli anmälda eller själva trakasserade.

För det andra behöver vi få ordning på grunderna. Vi måste ha mer lästid och mindre skärmtid. Skolan ska innebära en plats som möjliggör för elever att fokusera på läsning och läsinlärning. Därför behöver vi ge lärarna de verktyg som behövs för att förbereda, genomföra och efterarbeta sina lektioner.

För det tredje måste vi få ordning på skolsystemet. Alla barn och unga har rätt till en bra utbildning oavsett var i landet man bor eller vilken skola man går i. Det är hög tid att helrenovera skolsystemet och ta itu med de osunda drivkrafter och de systemfel som finns.

Med mer ordning i skolsystemet lägger vi grunden för en mer likvärdig skola i hela landet. Det som sker i klassrummen i dag avgör hur Sverige ser ut i morgon.