Se alla

Mats Persson: Ytterligare åtgärder för småföretagarna

Fredag 20 mars 2020

Idag presenterade Liberalerna, regeringen och Centerpartiet ytterligare åtgärder för att mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag.

  • Almi Företagspartner får 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Det ger Almi bättre förutsättningar att möta behoven hos de företag som drabbas hårt av coronavirusets utbrott.
  • Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder, för att kunna möta exportindustrins ökade efterfrågan på krediter.
  • Exportkreditnämnden (EKN) kommer fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjligheter för företag att låna pengar. Det gäller såväl större som små- och medelstora exportföretag, samt deras underleverantörer

– Det här är en mycket viktig satsning för de små och medelstora företagen. Liberalerna är beredda att göra det som krävs för att säkra jobben, säger Liberalernas ekonomisk-politiska talesperson Mats Persson.