Se alla

Krispaket för svenska jobb och företag

Måndag 16 mars 2020

Liberalerna har tillsammans med regeringen och Centerpartiet under måndagen presenterat förslag till ett nytt krispaket med anledning av Coronaviruset. Krispaketet kan beroende på hur situationen utvecklas, komma att omfatta över 300 miljarder kronor.

– Det här är ett viktigt besked för att mildra de ekonomiska effekterna av virusutbrottet och är större än våra grannländers insatser, säger Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna.

Krispaketet omfattar:

  • Nytt system för korttidspermittering – lönekostnaden för arbetsgivaren minskar med mer än hälften och den anställde behåller över 90 procent av lönen.
  • Staten står tillfällig för sjuklönekostnaderna under två månader – arbetsgivaren ersätts fullt ut för sjuklönekostnader under april och maj månad. Även egenföretagare omfattas av åtgärden som en vanlig månad hade kostat två miljarder kronor, men som nu kan bli högre.
  • Likviditetsförstärkning via skattekonto – förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020.

– Det är väldigt viktigt att människor kan behålla jobbet trots Corona. Liberalerna är beredda att göra det som krävs för att säkra svenska jobb. Vi är beslutsamma och redo att göra det som är bäst för Sverige, säger Mats Persson i en avslutande kommentar.

Läs mer på regeringens hemsida.