Se alla

Decemberöverenskommelsen är upphävd

Lördag 10 oktober 2015

Sverige upplevde ett parlamentariskt kaos förra hösten. Orsaken var att Sverige för första gången har ett parti i riksdagen som dels är vågmästare mellan blocken och samtidigt medvetet ville utnyttja den ställningen till att skapa kaos. För att undvika att de skulle lyckas slöts decemberöverenskommelsen.

Jag har redan tidigare i veckan sagt att om ett parti frånträder DÖ så kommer hela överenskommelsen att upphöra och att det då finns en risk för att vi snabbt kan befinna oss i samma situation som i december förra året. Formellt slöts DÖ mellan sex partier, men i realiteten slöts överenskommelsen mellan två kompletta regeringsalternativ. Om någon part hoppar av så fungerar det inte.

Redan i går kväll meddelade Anna Kinberg Batra och Centerpartiets vice ordf Anders W Jonsson att även Moderaterna och Centern anser att DÖ är upphävd. Efter att vår partiledning diskuterat frågan gav jag samma besked för Liberalernas del.

Vad som nu händer är för tidigt att säga. KD säger att deras ställningstagande inte får någon effekt på deras agerande i riksdagen under hösten. Alla allianspartier avvisar att stödja det misstroendevotum som väcks av SD mot finansministern. Från Alliansens sida har vi redan tidigare sagt att vi avser att lägga fram var sin budgetmotion denna höst.

Min uppfattning är att det inte är önskvärt att driva fram ett nytt parlamentariskt kaos av den typ vi upplevde i december 2014. Ett nyval kan inte uteslutas, men i första hand bör riksdagens partier ta ansvar för att hantera situationen.

Vi upplever just nu flera stora utmaningar samtidigt; största flyktingkrisen sedan andra världskriget med krav på akuta åtgärder och samtidigt flera internationella kriser med påverkan på oss. Det samförstånd som nu krävs befrämjas inte av tre månaders hetsig valkampanj.

Från Liberalernas sida kan jag ge följande besked; vi kommer att stå fast vid vår egen budgetmotion i riksdagen i höst och vi kommer inte att medverka till initiativ vars enda syfte är att framkalla parlamentarisk kris.

I den situation Sverige och omvärlden nu befinner sig tror jag att medborgarna efterfrågar mer av samling och samförstånd, snarare än mer av splittring och polarisering.

Med liberala hälsningar,
Jan Björklund
Source: Jans nyhetsbrev