Se alla

Alliansgemensam miljö- och klimatpolitik

Tisdag 14 augusti 2018

De fyra Allianspartierna fortsätter presentera gemensamma rapporter med konkreta förslag som en ny regering kommer bygga sin politik på. Idag presenteras en gemensam rapport om miljö- och klimatpolitiken. Regeringens åtgärder på området döms ut av expertisen. Under Alliansregeringens tid sjönk utsläppen och tillväxten ökade. Med dagens rapport pekar Alliansen ut de åtgärder som är prioriterad när det gäller en framtida miljö- och klimatpolitik. Läs hela rapporten här allians-miljo-180814