Se alla

Weimer (FP): Politiskt färgat beslut att stänga Ringhals

Onsdag 6 maj 2015

 

Idag besökte Liberalernas energipolitiska talesperson och tillika ledamot i Energikommissionen Maria Weimer de nedläggningshotade reaktorerna vid Ringhals kärnkraftverk.

– Vi tror på kärnkraftens roll i Sveriges framtida energimix. Idag har vi en nästan en 100 % koldioxidfri elproduktion, vi vill inte se beslut som riskerar att öka våra utsläpp. Det finns en mycket tydlig politisk koppling till det nuvarande nedläggningshotet. Miljöpartiet har varit glasklara med att man vill snabbavveckla kärnkraften, det är uppenbart vilket av regeringspartierna som fått inflytande i den här frågan. Det säger Maria Weimer i en kommentar.

– Regeringens höjning av effektskatten, som direkt drabbar den utsläppsfria kärnkraften, gör att skatten utgör en femtedel av hela produktionskostnaden. Med ett beslut att stänga två reaktorer vid Ringhals tar man bort 8 % av svensk energiförsörjning i ett bräde, totalt är det inte mindre än 15 % av svensk energiproduktion som nu ligger i farozonen. Den kraftigt subventionerade vindkraften räcker inte för att ersätta kärnkraften, vi behöver ha planerar baskraft för en trygg elförsörjning, säger Maria Weimer.

Deltog på mötet med Ringhals vice VD gjorde även riksdagsledamot Bengt Eliasson (FP).

– Ett antal hundra personers arbeten kan komma att påverkas. Det är inte precis så att ett sånt här beslut lockar unga till en framtid inom branschen. Kunskapsintensiv industri riskerar att gå om intet och västsverige och inte minst Hallands region tappa i konkurrenskraft, säger Bengt Eliasson i en kommentar.