Se alla

Liberalernas valberedning

Fredag 16 juni 2017

Frågan om att anordna en medlemsomröstning har under de senaste veckorna blivit en aktuell fråga för valberedningen. Valberedningen lägger stor vikt vid dialogen med länsförbunden och för kontinuerlig dialog med länsförbunden. Till exempel sköts sista nomineringsdag fram en vecka efter önskemål från länsförbund.

Valberedningen fattade ett beslut att inte förorda en omröstning vid ett sammanträde den 4 juni. Sedan dess har frågan ytterligare beretts. Valberedningen har idag 16 juni åter träffats för att fortsätta sitt arbete, ta del av underlag och bl a diskutera frågan om medlemsomröstning. På dagens sammanträde beslutades att inte ändra på pågående process utan stå fast vid beslutet att inte anordna en medlemsomröstning. Valberedningen var enhällig i sitt beslut.

I valberedningen ingår:
Olle Schmidt (ordf)
Linda Axäng
Hans Backman
Ann Catrine Fogelgren
Joakim Rönnbäck (LUF)
Thomas Stääv
Ann-Katrin Åslund
Sekreterare: Anders Yngman
Här kan du se valberedningens annons som gick till alla medlemmar i maj
Här kan du se valberedningens brev som gick till alla länsförbund och samverkande organisationer
Här kan du se valberedningens brev som gick till alla kommunföreningar