Se alla
In zoomad träklubba associerat med lag och rätt.

Utred förbud mot kusingifte

Fredag 14 maj 2021

Hundratusentals unga personer, inte minst flickor och kvinnor, drabbas av hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Liberalerna presenterar nya förslag för att stoppa förtrycket, där familjer och släktbaserade nätverk tvingar unga till äktenskap och oskuldsnormer. Det handlar om att utreda förbud mot kusingiften och att kriminalisera oskuldskontroller.

Vi vet att när det gäller kusinäktenskap, så är det så att barn många gånger har lovats bort tidigt.  De gifts sedan bort, och vi vet också att utsattheten riskerar att bli så mycket större när det är två familjer som planerar och genomför de här äktenskapen, säger Liberalernas partisekreterare och barnrättspolitiska talesperson, Juno Blom.

Liberalerna har säkerställt en rad lagskärpningar och insatser de senaste åren. Det handlar till exempel om skärpta straff för hedersrelaterade brott och utreseförbud för barn som riskerar att bli bortgifta eller könsstympade utomlands. Dessa förändringar är inte tillräckliga. Om Sverige inte ska ha några utsatta områden så måste släkterna och klanernas möjligheter att utöva hedersrelaterat våld och förtryck stoppas.

Inom ramen för programarbetet med att Sverige inte ska några utsatta områden 2030 föreslår Liberalerna tre nya insatser.

  1. Ett förbud mot kusingiften-  Äktenskap mellan kusiner är en del av hederskulturen där giftermål inom släkten anses gynnsamt för familjens rykte och heder. Barn kan vara bortlovade sedan födseln och blir därmed bestulna på sin rättmätiga frihet att välja sin egen partner och göra sina egna livsval. I vissa fall underkastar sig individen släktens vilja, i andra fall vägrar de och riskerar då att mördas av sin egen familj. Ett förbud mot kusingiften bör därför utredas. Därutöver måste myndigheter få i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om riskerna med att ingå kusinäktenskap.
  2. Kriminalisera oskuldskontroller- En central del av hederskulturen är föreställningen att familjen äger flickorna och måste kontrollera deras umgänge och sexualitet. Verksamheter som uppmanar till oskuldskontroller eller oskuldsoperationer bör inte få erhålla offentliga bidrag och läkare som genomför dem bör förlora sin läkarlegitimation. Ett särskilt brott bör även införas för oskuldskontroll för såväl den som utför kontrollen och den som begär kontrollen om det är en annan person. Oskuldsoperationer av minderåriga ska leda till fängelse.
  3. Lättare för vården att upptäcka hedersvåld. Personer som lever med hedersrelaterat våld och förtryck får ofta uppsöka hälso- och sjukvården. Det finns flera verksamheter som utvecklat rutiner för att upptäcka att de som söker vård lever med våld och förtryck. Det måste spridas till hela landet. Rutiner måste införas vid allmänna hälsokontroller så att personalen alltid ställer frågor för att upptäcka alla former av våldsutsatthet och tydligt synliggöra t.ex. barn- och tvångsäktenskap, könsstympning och sexualbrott. Av de 38 000 könsstympade kvinnor som bedöms leva i Sverige, är 7 000 är barn. Hälso- och sjukvården i hela landet måste ha tillgång till särskild kompetens eller verksamhet för att ta emot de flickor och kvinnor som är könsstympade samt är i behov av vård och psykosocialt stöd. 

 

Det här är ett sätt att förebygga och förhindra att unga människor ska tvingas in i äktenskapet. Unga ska få välja sin frihet, avslutar Juno Blom.

Lyssna på inslaget i Ekot här.