Se alla

Ullenhag: Sverige ska vara bäst på hbt

Torsdag 24 april 2014

Mitt mål som hbt-minister är att Sverige ska vara världens bästa land för hbt-personer att leva i, skriver Erik Ullenhag i Svenska Dagbnladet. Vårt samhälle ska vara öppet och fritt och alla människor ska ha samma möjlighet att förverkliga sin fulla potential utan att hållas tillbaka av fördomar och diskriminering. För att målet ska nås krävs ett fortsatt arbete för hbt-personers rättigheter och möjligheter i Sverige. Och vi måste vara många som agerar tillsammans. Därför bjuder jag i dag in bland andra en rad myndighetschefer och det civila samhället till ett uppstartsmöte för arbetet med regeringens hbt-strategi.

Vi har kommit en bra bit på väg i Sverige. De senaste decennierna har positionerna när det gäller hbt-personers rättigheter flyttats fram. Partnerskap och senare äktenskap mellan samkönade par är i dag en självklarhet liksom rätten att få prövas som adoptivföräldrar. Under alliansregeringen har diskrimineringslagstiftningen och grundlagsskyddet stärkts, äktenskapsbalken och andra författningar som angår makar har gjorts könsneutrala. Och förra året avskaffades steriliseringskravet vid ändrad könstillhörighet. Ett krav som inte var värdigt ett rättssamhälle.

Läs hela artikeln på SvD Brännpunkt.