Se alla

Tysklind (L): Åtgärder behöver sättas in i följderna av torkan

Torsdag 12 juli 2018

Liberalerna vill att myndigheterna ska definiera torka som naturolycka. När Öland i fjol drabbades av torka kunde staten inte hjälpa till fullt ut eftersom myndigheterna inte definierade torka som en naturolycka. Naturkatastrofer och naturolyckor som sker i Sverige kommer bli alltmer vanliga på grund av växthuseffekten och vi måste följaktligen bli bättre på att hantera oförutsägbara naturolyckor som torka snabbare.

Torkan som nu utarmar Sveriges bönder och landsbygd leder inte bara till låga vattennivåer utan även till skogsbränder och brist på foder till kreatur. Det behövs kraftfulla insatser nu men även långsiktigt strukturella förändringar så att vi snabbare kan möta morgondagens katastrofer på ett snabbare och effektivt sätt. Under motsvarande torkperiod, 1992, kostade torkan samhället tre miljarder kronor.

Insatser kan göras redan nu

– Det är fortsatt viktigt att i dialog med lantbruksorganisationerna vidta åtgärder som är möjliga för att mildra konsekvenserna av

Lars Tysklind.

exempelvis omfattande slakt. Vi behöver också inventera och utnyttja den mark som finns att tillgå för foderskörd. Det är även rimligt att försöka tidigarelägga utbetalningarna av EU-stöd till lantbrukarna”, säger Lars Tysklind (L) lantbrukspolitisk talesperson.

Som ett preventivt steg i den riktningen har Liberalerna budgeterat i sin skuggbudget för att stärka MSB, som samordnar myndigheter i händelse av kris, med 500 miljoner inom de närmsta två åren.