Se alla

Svenska språket och kunskap om vårt samhälle är nyckeln till integration

Lördag 10 april 2021

Nyamko Sabuni skriver på Aftonbladet Debatt om att Svenska kyrkan har meddelat att de inte ställer sig bakom Liberalernas krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap.

Ett språk och medborgarskapstest är en fråga som Liberalerna har drivit sedan 2002. Att bli medborgare i Sverige är ett stort steg där man vill bli en del av vår gemensamma framtid. Medborgarskapet måste uppvärderas och det svenska språket är en central del av detta. Att behärska språket och förstå landet man lever i ger frihet, även för kvinnor och lågutbildade menar Nyamko Sabuni, Liberalernas partiledare.

Vidare riktar Sabuni kritik mot antagandet om att kvinnor och lågutbildade skulle drabbas negativt av detta. I dag lever kvinnor som inte behärskar svenska isolerade i sina hem, fullständigt beroende av sina män och barn som får tolka vid läkarbesök och myndighetskontakter. Lågutbildade som inte kan språket får svårt att utbilda sig, skaffa bättre jobb och förverkliga sina drömmar.

I utredningen om språk- och medborgarskapstest, som Svenska kyrkan vänder sig emot, står det att ”Goda kunskaper i landets språk och samhällsförhållanden har stor betydelse för integrationen. Med kunskaper i svenska ökar förutsättningarna för arbete och deltagande i samhällslivet.” Detta är en god sammanfattning av varför vi liberaler i 20 års tid har kämpat för denna reform.

Läs hela debattartikeln här.