Se alla

Svensk arbetsmarknad stärks

Måndag 7 juni 2021

Idag på en pressträff presenterade Liberalerna tillsammans med regeringen och Centerpartiet de utredningar som tagits fram i linje med arbetsmarknadens parters överenskommelse. Det innebär att Sverige tar ett steg mot en flexiblare arbetsrätt samtidigt som alla arbetstagare får bättre möjlighet till rådgivning och att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

– Tack vare Liberalerna stärks svensk arbetsmarknad. Det är bra för såväl individen som för näringslivet, säger Liberalernas arbetsmarknadspolitiska talesperson, Arman Teimouri.

Ändringar i arbetsrätten föreslås i enlighet med parternas principöverenskommelse. För företagen blir det lättare att se till att kompetensen motsvarar verksamhetens behov. Det blir lättare att behålla nyckelkompetens med den kraftiga utökning i turordningsreglerna som föreslås med tre undantag. Det blir också mindre kostsamt att säga upp av personliga skäl, vilket innebär att det blir mindre riskabelt att våga anställa. Dessutom förbättras balansen mellan arbetstagare med olika anställningsvillkor.

Förslaget stärker företags möjligheter till att växa. Förändringarna i arbetsrätten gör att fler företag kommer att våga anställa, även personer utan arbetslivserfarenhet. Sveriges näringsliv kommer att stå sig starkare i en allt hårdare internationell konkurrens.

– Med utökade undantag blir det lättare för företag att behålla nyckelkompetensen, exempelvis toppsäljaren som innebär att företaget kan växa, fortsätter Arman Teimouri.

Idag kan vi även presentera en kraftfull satsning; möjlighet till kompetensutveckling anpassat till arbetsmarknadens behov som kallas omställningsstudiestöd. Stödet riktar sig till individer som är etablerade på arbetsmarknaden och i behov av omställning eller kompetensutveckling och kan användas till utbildningar i Sverige som ger rätt till andra studiestöd från CSN.

– Nu tar vi nästa steg och ger bättre förutsättningar att själv ta initiativ till att fylla på med kompetens under hela yrkeslivet, avslutar Arman Teimouri.

Läs mer och se pressträffen i efterhand här.