Se alla

Stor förnyelse i Liberalernas nyvalda partistyrelse

Söndag 17 november 2019

På Liberalernas landsmöte i Västerås har man fattat beslut om en ny partistyrelse. Beslutet innebär en stor förnyelse av partistyrelsen, där 14 av 25 ledamöter är nya.

Följande personer har blivit valda:

Nyamko Sabuni Stockholm Täby Partiordförande

Johan Pehrson Örebro Örebro 1e vice partiordförande

Christer Nylander Skåne Kristianstad 2e vice partiordförande

Juno Blom* Östergötland Norrköping Partisekreterare

Alexander Höglund Östergötland Norrköping

Anna-Lena Johansson Stockholm Sollentuna

Anne Kotavuopio Jatko Norrbotten Kiruna

Axel Darvik Västra Götaland Göteborg

Emma Gröndahl Halland Laholm

Eva Julin Dombrowe Värmland Kristinehamn

Gulan Avci Stockholm Stockholm

Helena Gellerman Västra Götaland Lerum

Helene Odenjung Västra Götaland Göteborg

Ingeborg Wiksten Västernorrland Sundsvall

Jan Jönsson Stockholm Stockholm

Joar Forssell Stockholm Stockholm

Lars Tysklind Västra Götaland Strömstad

Lina Nordquist Uppsala Uppsala

Lotta Edholm Stockholm Stockholm

Louise Eklund Skåne Malmö

Maria Mattsson Mähl Uppsala Uppsala

Mats Persson Skåne Lund

Nicke Grahn Västerbotten Dorotea

Pär Löfstrand Jämtland Östersund

Roger Haddad Västmanland Västerås

Liberalernas europaparlamentariker Karin Karlsbro är adjungerad till partistyrelsen.

*Partisekreteraren utses av partistyrelsen men ingår i partistyrelsen.

FAKTA

I Liberalernas stadgar står att partistyrelsen ska bestå av partiordförande, partiets förste och andre vice ordförande, 21 övriga ledamöter samt partisekreteraren.

De samverkande organisationerna Liberala Ungdomsförbundet utser två representanter (varav en från nätverket Liberala studenter) och Liberala kvinnor en representant som ska adjungeras till partistyrelsen.