Se alla

Stoppa gängen med nytt ungdomsstraff

Måndag 13 december 2021

Idag går det utmärkt att träffa sin övervakare på förmiddagen, gängmedlemmarna på eftermiddagen och som gängledare dela ut order via sms även från hemarrest, skriver Paulina Brandberg, åklagare och rättspolitisk utredare för Liberalerna och Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson, i Expressen.

Det sker i snitt en skjutning om dagen i Sverige. Antalet skjutningar med dödligt våld i kriminella miljöer har fyrdubblats sedan början av 2000-talet. Till detta dödliga våld ska läggas alla andra tusentals unga som förstör livet för sig själva och andra genom att hota, råna, misshandla, våldta, langa och smuggla. Sällan kommer det som en överraskning för omgivningen när en ung person fastnar i en kriminell livsstil. Tvärtom har varningslamporna ofta lyst sedan länge.

Många växer upp i familjer där föräldrarna inte klarar att ge barnen en trygg omsorg. Skolmisslyckanden är också vanliga. En aktuell kartläggning från DN visar att mer än hälften – 56 procent – av de unga som knutits till skjutningar inte ens klarat grundskolan.

Nytt ungdomsstraff

Därför föreslår Liberalerna att man ska kunna döma unga gängkriminella till utvidgad ungdomsövervakning. Det ger polisen möjlighet att ingripa i riskfyllda situationer även utan konkret brottsmisstanke.

Ett mycket stort problem är att samhället har haft få, och svaga, insatser att sätta in mot brottsaktiva ungdomar som inte döms till sluten ungdomsvård eller tvångsomhändertas. Men för de allra flesta ungdomar som börjar begå brott ska insatserna sättas in på hemmaplan, och då har det skramlat tomt i verktygslådan.

Utvidgad ungdomsövervakning ska ge polisen möjligheten att övervaka den dömda och ingripa i riskfyllda situationer utan konkret brottsmisstanke. Vid sådana tillfällen ska polisen även kunna kroppsvisitera samt kunna få tillstånd att använda hemliga tvångsmedel som telefonavlyssning.

Liberalernas vill att:

  • Polisens ska kunna ingripa i ett mycket tidigare skede om ungdomen är på väg att begå brott.
  • Polisen ska kunna störa och försvåra den unges kontakter med kriminella gäng och andra riskmiljöer.

Här kan du läsa hela artikeln.